ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Παπαρηγοπούλου 8 - 21200 Άργος - Ν. Αργολίδας
Τηλεφωνικό Κέντρο : +30 2751 500 911 (επιλογή 3)
Άλλα σημεία που θα μας βρείτε: FaceBook Twitter MySpace

μόνο για SMS Μηνύματα στο Studio OnAir


VOD. CU: 694 64 30 500 WHATS UP: 698 66 99 069 FREE 2 GO: 693 423 43 43
όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν